Belépés vagy Regisztráció |2021 Szeptember 21

1. Általános rendelkezések

A Hello Fashion online áruház a HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. (1082 Budapest, Baross utca 83. 3/9; adószám: 67366187-1-42) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a  HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. által forgalmazott ruházatot termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. Az adásvételi szerződést a HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.
A HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt hatósági engedéllyel rendelkezik.


2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v.(1082 Budapest, Baross utca 83. 3/9; adószám: 67366187-1-42), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v.csak a www.hellofashion.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.
A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v.ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v.a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.


3. Árak és termékinformáció

A www.hellofashion.hu oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megrendelés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás (rendelés összesítő e-mail) tartalmazza. 
A webáruházban a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, biztonsági és fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.


4. HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. felelősségvállalása

A HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. vállalja, hogy a vásárlási feltételekben leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.
A HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a SZEK.org etikai kódexét, amely elérhető a www.SZEK.org oldalon:
(http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf)
Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.


5. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v. számára.

A megrendelés véglegesítése esetén az adásvételi szerződés a HELLO FASHION & HOME DESIGN Balassa Balázs e.v.. és a vevő között a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően végérvényesen létrejön, amely alapján a vevő köteles a megrendelt terméket átvenni és a vételárát megfizetni.


6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával (a rendelés elküldésével) lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.
A Hello Fashion rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!
A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.


7. Vásárlástól való elállás

Az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a vásárlónak lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (a megvásárolt áru visszaküldésére). Az elállási igénynek legkésőbb a rendelés átvétele utáni 14. nap végén kell megérkeznie ügyfélszolgálatunkra. Az elállást a vásárló nem köteles megindokolni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a vásárló köteles megfizetni, de az elállás elfogadása esetén a rendelés teljes összege visszafizethető a vásárló részére (a szállítási díjat is beleértve). Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után. Vagy lehetőség van az elállás érvényesítésére a következő rendelés kiszállításánál is. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után a különbözeti összeg elszámolása készpénzben történik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 15 napon belül.
Az elállásra egyebekben a 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 20-30.§-ának rendelkezései az irányadók.


8. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Kapcsolat” menüpont alatti webes felületen, vagy az hello@hellofashion.hu e-mail címen,  vagy postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2016. július 16.